Algemene voorwaarden

Disclaimer handtekening

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. NVBIT B.V staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. NVBIT B.V. wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. NVBIT B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen. Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor NVBIT B.V. middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van NVBIT B.V.  Kamer van Koophandel 89773497.

Algemene voorwaarden

NVBIT B.V. hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door NLdigital, de branchevereniging van de digitale sector. Een kopie van deze voorwaarden kan je hier downloaden:

Algemene voorwaarden (NLdigital 2020)
General Terms and Conditions
(NLdigital 2020)

Verwerkersovereenkomst

Wij nemen databeveiliging zeer serieus. In onze verwerkersovereenkomst staat gespecificeerd hoe wij omgaan met databeveiliging in het algemeen en onze rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG.

Standaard Verwerkersovereenkomst

U kunt deze documenten lezen met een programma als Adobe Acrobat Reader. Indien u dit nog niet heeft, kunt u dit hier downloaden.

Privacyverklaring

Voor de uitoefening van onze werkzaamheden verzamelen we persoonsgegevens. Sommige gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen en andere gegevens gebruiken we voor bijvoorbeeld marketing doeleinden. In alle gevallen gaan we zeer zorgvuldig met deze gegevens om.

Naar onze Privacy verklaring

Informatiebeveiliging

Benieuwd naar ons informatiebeveiligingsbeleid? Deze is in te zien op ons kantoor op de Limmerhoek 31 te Alkmaar.