Automatisering

 

Moderne software en integraties zorgen ervoor dat steeds meer processen en diensten op elkaar aansluiten en de bedrijfsvoering hierdoor makkelijker en sneller gaat. Er zijn echter altijd organisatie specifieke processen waar kant-en-klare softwarepakketten geen directe oplossing voor kunnen bieden. Ook zijn de gebruikte softwareoplossingen per organisatie uniek. NVBIT biedt hiervoor maatwerk oplossingen voor uw organisatie.

Geen overbodige handelingen meer

Automatiseren betekent feitelijk: het aantal manuele handeling in een taak of proces weghalen of minimaliseren. Dit scheelt enerzijds veel tijd en is anderzijds minder foutgevoelig, veiliger en constanter. Veelal kunnen handelingen in programma’s en uitwisselen van gegevens tussen applicaties deels of geheel automatisch verlopen. Denk hierbij aan het beschikbaar maken en centraliseren van gegevens, inzicht en calculaties over gegevens, het accorderen van facturen en automatische mails of notificaties.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de zeer uitgebreide mogelijkheden tot automatisering.

Geen extra software nodig

Voor het automatiseren van taken en processen gebruiken wij voornamelijk SQL Server, Logic Apps en de applicaties binnen de Microsoft suite, voornamelijk Power Automate (Flow) en PowerApps. Met een Microsoft 365 plan heeft u dus geen additionele software of licenties nodig en kunnen wij gelijk aan de slag! Bovendien worden er continu nieuwe functionaliteiten aan Power Automate en PowerApps toegevoegd, en wordt ook de lijst met programma’s waar deze apps direct mee kunnen integreren zeer regelmatig uitgebreid.

Volledige regie over processen

Het automatiseren van processen is bijna altijd maatwerk, afgestemd op de situatie van de klant. Wij bouwen de oplossingen binnen de omgeving waar de processen uitgevoerd worden, wat betekent dat we binnen de applicaties van de klant werken. Dit houdt in dat deze te aller tijden de regie houdt over de automatische stromen, en dit op elk moment kan laten aanpassen of stopzetten. U heeft dus maximale flexibiliteit over het proces van automatiseren.

Bijna alles kan geautomatiseerd worden

Met moderne werkomgevingen en applicaties, in combinatie met de connectiviteitsmogelijkheden van SQL, Logic Apps en de Microsoft programma’s, is er slechts weinig niet meer mogelijk op gebied van procesautomatisering. Softwareprogramma’s hebben praktisch gezien altijd minsten één protocol waarmee zij data kunnen delen, en daarmee kunnen wij direct aan de slag.

Meer weten?

Heeft u binnen uw organisaties te maken met tijdsintensieve taken of processen. Of wilt u meer inzicht in uw data en gegevens om de prestaties van uw organisatie en gebruikte middelen te beoordelen? Dan horen wij dat uiteraard graag!

Kijk hier naar enkele voorbeelden van automatiseringsprojecten die wij voor onze klanten verzorgen, of

neem contact op met ons voor een vrijblijvend advies over het automatiseren van processen binnen uw organisatie.