Inzichten en Rapportages

 

Wilt u overal en altijd inzicht in de juiste bedrijfsinformatie, rapportages of andere belangrijke gegevens? Dit kan lastig zijn als de vereiste gegevens in verschillende programma’s staan, rapportages daarom ook verschillende opmaak hebben, of de juiste data niet of incompleet wordt weergegeven. NVBIT maakt voor haar klanten gebruik van PowerBI voor het aanbieden van één centraal, compleet, flexibel en altijd beschikbaar dashboard.

Alle gegevens gecentraliseerd

PowerBI stelt klanten in staat de benodigde informatie en inzichten vanuit één dashboard te kunnen benaderen. De applicatie kan gegevens uit alle alle bronnen integreren: dit kan een connectie voor een specifiek softwarepakket zijn, of het integreren van data uit meer algemene bronnen zoals Excel, CSV, SQL, Exchange Online, AD, tekstbestanden, etc. Verder heeft PowerBI een eigen API om een maatwerk connectie met specifieke programma’s op te zetten.

Deze databronnen worden allemaal binnen één dashboard beschikbaar gemaakt voor de gebruiker, zodat deze binnen de centrale applicatie direct alle gegevens beschikbaar heeft.

Overzichtelijk en Intuïtief

Naast de zeer uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden van de applicatie biedt PowerBI een gebruiksvriendelijk, visueel sterk en logisch programma. Als de databronnen gekoppeld zijn, kan eenvoudig een overzicht gemaakt worden van de informatie die de gebruiker wil zien. Verder is er de mogelijkheid om vanuit een globaal overzicht in te zoomen op een specifieke waarde om achterliggende informatie te tonen. Uiteraard kunnen ook standaard rapportages gemaakt worden afgestemd op bijvoorbeeld bepaalde afdelingen of voor een specifiek doel. Deze informatie binnen deze rapportages kunnen periodiek automatisch geüpdatet worden.

Dit alles is ook weer op ieder apparaat beschikbaar waarmee u de informatie wilt vertonen: mobiel, tablet of laptop/pc. Let wel op de grootte van het scherm: uitgebreide rapportages zijn niet perse geschikt voor een mobiele telefoon.

Customizen

Naast het centraliseren en weergeven van rapportages uit verschillende bronnen, kan PowerBI van meerwaarde zijn door het combineren van rapportages uit verschillende bronnen. Door het naast elkaar zetten van relevante kolommen uit verschillende rapportages, krijg u nieuwe inzichten en kunt u mogelijk waardevolle informatie opdoen die eerder lastig te verkrijgen was. 

Verder kan ieder dashboard of overzicht naar eigen gelang opgemaakt worden. Wilt u alle relevante informatie in één oogopslag naar voren laten komen, rapportages verrijken door het toevoegen van berekenende kolommen op basis van bestaande kolommen, of het overzicht volledig in de huisstijl van de organisatie opmaken om makkelijk te kunnen delen? Dit is allemaal mogelijk.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer inzicht in en grip op de prestaties van de belangrijke processen binnen uw organisatie, of wilt u beschikken over waardevolle informatie en nieuwe inzichten en kansen? NVBIT helpt u hier graag mee! Wij helpen u bepalen over welke informatie en rapportages u wilt beschikken, zodat u sneller en effectiever belangrijke organisatorische beslissingen kunt nemen.

Ook voor PowerBI geldt: dit is onderdeel van de Microsoft 365 suite, wat inhoudt dat u geen grote bedragen hoeft te betalen voor de aanschaf van een compleet rapportage- en dashboard omgeving; hooguit betaalt u een klein bedrag per maand voor het gebruik van het dashboard.