Inzicht in beeld met Power BI

Inzicht in beeld met Power BI

DATUM
2/27/2023
CATEGORIE
Microsoft 365

Microsoft Power BI is een krachtige tool voorgegevensanalyse en visualisatie. Het biedt geavanceerde functies voor het verbinden met verschillende gegevensbronnen, het maken van rapporten en dashboards en het delen van gegevens met anderen. Dit maakt het zeer geschikt voor MKB-bedrijven die diepgaande analyses van hun gegevens willen uitvoeren. In dit artikel lichten we toe hoe je Power BI real-time kunt inzetten om inzicht te krijgen in jouw bedrijfsgegevens.

Monitoren en analyseren

Door gebruik te maken van Power BI kan je gemakkelijk verschillende aspecten van de bedrijfsprestaties monitoren en analyseren, zoals de verkoopprestaties van producten, de omzet per klant of regio, of de productiviteit van werknemers. Dit kan helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten, waardoor jouw bedrijf betere beslissingen kan nemen op basis van gegevens in plaats van op onderbuikgevoel. Het kan ook helpen bij het ontdekken van nieuwe kansen om te groeien en de winstgevendheid van het bedrijf te vergroten.

Gegevens verzamelen

Je kunt bijvoorbeeld Power BI kunnen inzetten om financiële prestaties bij te houden. Power BI kan gegevens uit verschillende bronnen verzamelen, zoals Excel-bestanden, databases of Cloud services, om financiële rapporten en dashboards te maken. Zo kun je gegevens uit jouw boekhoudsoftwarehalen en deze integreren met gegevens van je verkoop- en marketingtools om zo een compleet overzicht te krijgen van de financiële prestaties. Je kunt grafieken, tabellen en visuele rapporten maken om te zien hoe de inkomsten, kosten en winst zich verhouden tot jouw doelstellingen en hoe verschillende factoren zoals seizoensgebondenheid, marketingcampagnes en operationele uitgaven van invloed zullen zijn op de resultaten.

Als MKB-eigenaar kun je dus Power BI van Microsoft 365inzetten om inzicht te krijgen in de beschikbare budgetten voor het aankomende boekjaardoor het volgen van de onderstaande stappen:

Verzamel de benodigde gegevens: Om te beginnen moet je allegegevens verzamelen die nodig zijn om een overzicht te maken van je beschikbarebudgetten voor het aankomende jaar. Dit zijn bijvoorbeeld je huidige financiëlegegevens, zoals uitgaven, inkomsten en cashflow en eventuele geplande ofverwachte uitgaven en inkomsten voor het aankomende jaar.

Power BI-rapport: Gebruik vervolgens Power BI omeen rapport te maken waarin je jouw financiële gegevens en budgetten kuntvisualiseren. Je kunt verschillende grafieken en tabellen gebruiken om trendsen patronen in jouw gegevens te identificeren en eventuele onregelmatigheden ofafwijkingen te onderzoeken.

Power BI-functies: Power BI biedtverschillende functies die je kunnen helpen bij het maken van jouwbudgetrapport. Zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van Power BI Datasets omverschillende gegevensbronnen te combineren, of van Power BI Dataflows omgegevens uit verschillende bronnen te verzamelen en te transformeren voordat jeze in jouw rapport opneemt.

Stel doelen en targets: Gebruik jouw budgetrapport om doelenen targets te stellen voor het aankomende jaar. Dit kan bijvoorbeeld inhoudendat je de uitgaven wil verlagen of de inkomsten wil verhogen om meer financiëleruimte te creëren voor toekomstige investeringen of groei.

Monitor jouw voortgang: Houd jouw budgetrapport bij enmonitor jouw voortgang gedurende het jaar om ervoor te zorgen dat je op koersblijft en jouw doelen en targets bereikt. Pas jouw rapport aan en neem actiewaar nodig om ervoor te zorgen dat je jouw financiële doelstellingen bereikt.

Power BI een krachtige tool voor gegevensanalyse enrapportage die gebruikt kan worden om waardevolle inzichten te verkrijgen enbetere zakelijke beslissingen te nemen. Met de mogelijkheid om gegevens uit verschillendebronnen te combineren en te transformeren, en met de vele visualisatie- enrapportagemogelijkheden is Power BI een nuttig hulpmiddel voor bedrijven vanelke omvang om hun gegevens te begrijpen en te gebruiken. Het stelt je in staatom trends en patronen te identificeren, afwijkingen te onderzoeken en betergeïnformeerde beslissingen te nemen op basis van real-time gegevens. Door hetgebruik van Power BI kun je de prestaties van jouw bedrijf verbeteren en nieuwekansen ontdekken, wat leidt tot een betere groei en winstgevendheid op de langetermijn. Ook werken met Power BI? Meer informatie vind je op onze Power BI pagina.

Lees ook

Microsoft 365
7/21/2023
Wat is Viva Goals?

In deze blog lees je over goal-tracking in Microsoft Teams met Viva Goals.

Slimmer werken
6/27/2023
Het optimaliseren van Bedrijfsprestaties met Power BI

In deze blog zullen we ontdekken hoe Power BI-dashboards kunnen bijdragen aan het creëren van overzichtelijke doelen.

Slimmer werken
6/22/2023
Efficiënt werken met Microsoft OneNote

In dit artikel lichten we toe wat One Note is en hoe je deze applicatie kunt inzetten om productiever te werken.